O ČFB z.s.

Česká federace boccii (dále jen ČFB)

vznikla 24. ledna 2017 za účelem rozvoje paralympijského sportu boccia v ČR a to z iniciativy sportovců, hráčů boccii. Od roku 2018 je ČFB členem České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. a tím také členem Českého paralympijského výboru. Hlavním cílem ČFB je vytváření podmínek k organizaci turnajů boccii v soutěžích týmů, párů a jednotlivců. ČFB je také otevřená rozvoji nově vzniklé kategorii BC5 a integrované boccii, tedy hráčům, kteří nemohou být klasifikováni podle mezinárodních kritérií.

Hlavním cílem je rozvíjet tento sport po všech stránkách. K dosažení tohoto cíle si stanovila několik základních úkolů:

 • Nabídka kvalitních sportovních aktivit (turnaje s mezinárodní účastí, soustředění, workshopy) vzdělávání, kurzy, networking se zahraničím a špičkami v oboru
 • Aktivní členská základna sportovců, trenérů, asistentů, rozhodčích a dobrovolníků
 • Zajištění materiálního vybavení sportovcům – moderní dle aktuálních světových trendů
 • Fungující marketing a fundraising a zvýšení povědomí o sportu boccia v České republice

Tento sport je určen primárně sportovcům s nejtěžším zdravotním postižením, kteří nemají příliš jiných možností se věnovat jiným sportům formou volnočasové aktivity, pravidelně organizovaného sportu nebo dokonce na vrcholné úrovni. Jsme rádi za každého člena, který má společnou vizi.

Čeho chceme dosáhnout

 1. generální partner pro turnaje (úhrada pořadatelských nákladů)
 2. zakoupení 8x časomíry – modernizace časomír
 3. zapůjčení či zakoupení obrazovek na časomíry (8x)
 4. školení klasifikátorů na mezinárodní úrovni
 5. školení rozhodčích na mezinárodní úrovni
 6. nákup dresů pro rozhodčí
 7. ateriální zajištění na turnaje
 8. uspořádání turnajů
 9. kampaň pojď hrát bocciu