O ČFB z.s.

Česká federace boccii (dále jen ČFB)

Česká federace boccii je spolek, který vznikl 24. ledna 2017 za účelem rozvíjet paralympijský sport boccia v ČR.  Iniciativa sportovců (hráčů) boccii, kteří se domnívali, že boccia v České republice zaniká a zaostává za celým světem, nám dala příležitost k tomu, abychom založili tento spolek. 

Rádi bychom pro hráče vytvořili takové podmínky,  jaké boccia i hráči vyžadují. Proto, abychom bocciu zkvalitnili, je od roku 2018 ČFB členem České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. a tím také členem Českého paralympijského výboru. Tím se nám postupně otevírají dveře ukázat světu úroveň české boccii. Proto ve spolupráci s kluby pořádáme tři mezinárodní turnaje pro všechny kategorie za rok a nesmíme opomenout to, že každý turnaj zahajuji týmy a páry. Spolek je jak pro hráče, kteří hrají bocciu pro zábavu, tak i pro sportovce, kteří chtějí něčeho dosáhnout. 

Každý registrovaný hráč získá několik výhod např. přednostní právo na všech turnajích a tím i levnější startovné. Toho bychom nemohli dosáhnout bez podpory přátel, kamarádů, rodin a  sponzorů, proto jim patří velké díky. 

 

V  roce 2018  si připomeneme události, do kterých se Česká federace boccii (níže ČFB) zapojila, a tím se obohatila o další cenné zkušenosti a mohla tak přispět ke zdokonalení všech mezinárodních turnajů. BISFed neotálel a na začátku roku vydal 3. verzi pravidel, která u nás prošla českým překladem, a tím mohla být používána na všech závodech. Pravidla jsme dali i do elektronické podoby a rozdělili do kategorií. Můžete je nalézt na stránkách ČFB. Handicap sport club Havířov uspořádal první mezinárodní turnaj v roce, kde se nám přestavily 4 evropské země s rekordní účastí 70 sportovců.  

ČFB svolala valnou hromadu, a tak mohla přiblížit úmysly na rok 2018. Důležitou informací pro všechny zúčastněné bylo, že ČFB si vzala pod křídlo Česká asosiace tělesně handicapovaných sportovců, a tím nám zvýšila šanci vyvíjet ještě kvalitnější turnaje na světové úrovni. Jsme si jistí, že vyšší úroveň turnajů připraví české sportovce na světovou špičku. Dalším mezinárodním turnajem, který byl zároveň MMČR v jednotlivcích, přispěl Sportovní club Jedličkova ústavu Praha. Sportovci přijeli do Prahy z celé České republiky a nechyběli ani reprezentanti z šesti zemí. Zúčastnilo se 68 sportovců, kteří mohli bojovat o cenné kovy. 

Posledního mezinárodního turnaje roku se chopila TJ ZP Halma v Plzni. Zde také nechyběla mezinárodní účast a zároveň šlo i o uzavření celoročního žebříčku hráčů ČFB. Nejvýše postavení hráči získali pohár Best Boccia Cup za rok 2018. Mohli jsme vidět spoustu skvělých zápasů na světové úrovni, o které se postarala i slovenská reprezentantka Michaela Balcová, která vyhrála na paralympiádě v Riu zlatou medaili. Konkurence nejenom na tomto turnaji, ale na všech, byla velice kvalitní.  

A co nás čeká v tomto roce?

CZECH BOCCIA TOUR 2019, který se skládá ze tří mezinárodních turnajů v ČR, a to v:

Havířově – 12. -14. 4. 2019, 
Praze – 31. 5. – 2. 6. 2019,
Plzni – 15. – 17. 11. 2019. 

Valná hromada, soustředění, školení a další sportovní akce.

Tímto bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za skvěle zorganizované turnaje a všem sportovcům za nádherné výkony. 

                                                                                                 František Serbus 
                                                                                                 předseda ČFB z.s.