Diskuzní fórum

Otevřené diskuzní fórum

Pojďte do toho s námi

Připravili: Pavla Vrbová, Kamil Vašíček, Roman Suda

 

Úvod

 
Česká federace boccii vznikla z podnětu sportovců, trenérů a dalších činovníků ve sportu boccia, kteří mají zájem o rozvoj tohoto paralympijského sportu v České republice. V této zprávě si dovolíme shrnout, jak se nám podařilo v organizaci sportu boccia postoupit v roce 2018, který pro nás byl velice důležitý. Dále právě probíhající rok 2019 a plány na rok 2020. Jsme velice rádi, že naše plány můžeme sdílet osobně, ale také chceme reagovat na podněty našich členů i dalších osob, kterým rozvoj sportu boccia není lhostejný.
 

2018

 
Organizace závodů
V roce 2018 jsme, společně se spolupracujícími oddíly, uspořádali tři mezinárodní turnaje v boccie, včetně Mezinárodního mistrovství České republiky. Důležitý je formát soutěží, kdy se hrají soutěže týmů, párů i jednotlivců. 
Tyto závody byly financovány díky úspěšným projektům v rámci dotace MŠMT a také spolufinancovány Českou federací boccii podporou od partnerů PRE a Praha 8. 
Abychom mohli tyto turnaje uspořádat jako navazující soutěže, vytvořili jsme Sportovní manuál, který je návodem k formátu závodu. Také máme vytvořen program na výsledkový servis, nasazování hráčů do skupin, časové rozpisy a tvorbu žebříčků. 
Vyvinuli jsme nový typ časomír BO:S:S. https://www.boccia-score.eu. Tento systém má velké přednosti, zejména bude moci být napojen na centrální počítač a vysílat výsledky online živě (po směnách).
 
Administrativa 
Začátkem roku 2018 se naše federace stala členskou organizací České asociace tělesně handicapovaných sportovců, člena Českého paralympijského výboru. Díky tomu jsme také zahájili přípravy k žádosti o získání přidruženého členství v mezinárodní federace boccii BIS Fed. Jako spolek jsme také řádně vyúčtovali první rok fungování (rok 2017). 
V roce 2018 jsme zadali nové grafické zpracování loga ČFB a od podzimu 2018 již používáme nový, moderní logo typ. 
V květnu 2018 jsme, prostřednictvím ČATHS, požádali o přidružené členství v BIS Fed, které by nám mělo umožnit vysílat sportovce na oficiální žebříčkové turnaje. Odpověď jsme obdrželi obratem, že ke zpracování naší žádosti je potřeba souhlasné stanovisko dopisem od řádného člena v ČR, tedy České federace Spastic Handicap. (Je to již skoro rok, co vyjednáváme s ČFSH a kromě mnoha „vysvětlujících“ argumentů jsme dopis neobdrželi.)
Během tohoto roku jsme také zhodnotili úspěšnost našich projektů a v listopadu 2018 v Plzni jsme se dohodli na pokračující strategii. 

 


2019

 
Organizace závodů 
V tomto roce pokračujeme se seriálem mezinárodních turnajů. Nově s jednotným názvem „Czech Boccia Tour“. V rámci vylepšení infrastruktury jsme vyrobili kompletní sady pro rozhodčí a také nové mantinely na kurty. Aktualizovali jsme Herní a bodovací řád, který vychází ze Soutěžního manuálu BIS Fed.
 
Vzdělávání
V oblasti vzdělávání v tomto roce organizujeme několik školení pro rozhodčí, aby byla komunikována aktualizovaná pravidla. Rozhodčí jsou pro naše akce velmi důležití, proto plánujeme, že rozšíříme jejich řady. Snažíme se také nabídnout zajímavé akce v zahraničí, kam mohou naši rozhodčí vyjet a zvyšovat si tak své kvality. 
Připravujeme školení pro trenéry a spoluhráče boccii ve spolupráci s národním trenérem reprezentace boccii Slovenska. Máme dohodnuté podmínky a v tuto chvíli domlouváme konkrétní termín. 
 
Administrativa 
Pro letošní rok je již nastaven systém státní reprezentace pro naše nejvýkonnější sportovce. Vedením státní reprezentace byla pověřena Pavla Vrbová, která připravila kompletní seznam mezinárodních turnajů, kam mohou naši sportovci vyjet: Některé turnaje jsou mezinárodního charakteru, ale není třeba být členem reprezentačního týmu. Toto je velmi důležitý krok k hernímu rozvoji našich sportovců. Doposud nemáme potvrzený souhlas s přidruženým členstvím od ČFSH, proto komunikujeme se zástupci ČFSH na koordinaci s naší státní reprezentací, aby mohl vyjet na BIS Fed turnaje maximální počet sportovců z České republiky. Tato jednání jsou spíše jednostranná, kdy ze strany ČFSH jde o evidentní snahu nekomunikovat dostatečně. Některé turnaje BIS Fed tak díky tomu nebudou obsazeny více sportovci, což bohužel poškozuje nejen sportovce, ale celé postavení naší boccii v rámci BIS Fed. 
Po téměř roce vyjednávání, kdy ČFSH zatím své kladné stanovisko nenapsala, byl svaz vyzván MŠMT, aby vysvětlil své konání v organizaci sportu boccia. Zde je vidět, že ani vrcholným zástupcům MŠMT v oblasti sportu tato situace není lhostejná. V minulém týdnu byl zaslán na BIS Fed vysvětlující dopis, který popisuje složitost situace v České republice. 
Obdrželi jsme také hodnocení situace v boccie od výkonného výboru HSC Havířov. Tato zpráva obsahuje kladná hodnocení i negativní body směrem k naší federaci. Jsme za to moc rádi, protože jen tak máme prostor se zlepšovat a tím posouvat sport boccia v ČR kupředu. Jsme si vědomi, že zejména publicita není v tuto chvíli tou nejsilnější stránkou našeho konání. Pracujeme na rozšíření našeho pracovního týmu a tím ke zlepšení i v této oblasti. 
Pracujeme na získání dlouhodobého strategického partnera, který by náš sport podporoval. Také připravujeme projekt v rámci Erasmus+, který by mohl být spuštěn v roce 2020 a významně napomoci v rozvoji boccii.
 
2020
 
 
Organizace závodů
Pro rok 2020 chceme zachovat Czech Boccia Tour. Jsme si vědomi i toho, že zájem sportovců stoupá, a proto máme připravený první návrh rozšíření počtu turnajů o další tři v soutěži jednotlivců. V tuto chvíli pod názvem Národní turnaj jednotlivců – Divize. Tento divizní turnaj by byl organizován opět ve spolupráci s ČFB, tedy s využitím materiálního zabezpečení ČFB – časomíry, výsledkový servis, vybavení kurtů. Czech Boccia Tour je seriál pro sportovce s vyšší výkonností a za účasti zahraničních hráčů. Seriál národních turnajů jednotlivců – Divize, je zaměřen hlavně na sportovce začínající, sportovce bez ambicí na výkonnostní bocciu, ale také pro sportovce, kteří jsou například v rekonvalescenci po dlouhé herní pauze. 
Přístup na oba typy turnajů by byl otevřen všem zájemcům, a to je pro nás velmi důležité. Proto mezi těmito turnaji neplánujeme žádné postupové nebo sestupové mechanismy. Zde je důležitým faktorem trenér a samotný hráč, kteří by měli správně vyhodnotit, jaký typ turnaje je pro ně vhodnější. 
 
Administrativa 
Věříme, že se podaří v roce 2019 vyjednat situaci kolem přihlašování sportovců na žebříčkové turnaje BIS Fed. Díky tomu plánujeme ucelenější práci s reprezentačním týmem, abychom od následujícího roku mohli ihned začít plnit kvalifikační kritéria na LPH Paříže 2024.
 

 


Poznámky z diskuze

 
 
1. Turnaje mimo tradiční města Havířov, Praha, Plzeň 
Správná připomínka, kde jde možné pořádat další turnaje v boccie. Během diskuze zaznělo, že by nemuselo být pořádáno opakovaně na stejných místech. ČFB připraví informační systém tak, aby pořadatelem mohl být například místní spolek nebo zájmová skupina. Od rou 2020 by mohly některé turnaje být například ve městech, kde se boccia také představí a akce bude propagovat tento náš sport.
 
2. Kampaň k propagaci sportu boccia 
V této oblasti je potřeba ještě významně zapracovat, protože informace o sportu boccia jsou v České republice prakticky nulové. V této souvislosti jsme zahájili přípravu projektu v rámci programu Erasmus+, kdy se dvěma zahraničními partnery budeme propagovat bocciu ve spojení zapojení mladých hráčů – nové turnaje – nová místa. 
 
3. Zpráva VV HSC Havířov k situaci v boccie na území ČR. 
Jsme velice rádi, že směrem k České federaci boccii převažují pozitivní reakce. Několik bodů hodnocení je ovšem negativních a k těmto se nyní vyjádříme:
  • Absence vize, konceptu.
Zpracujeme vizi a koncept směrem k současné i potenciální členské základně, aby bylo jasně vidět, co je cílem naší federace. Vize je zmíněna i v textu výše, ale zpracujeme přehledněji.
  • Personální kapacita
Toto je otázka, kterou se zaobíráme. V tuto chvíli nemáme lidi, kteří by měli dostatek časové kapacity na projekt rozvoje boccii v ČR. Skupina několika osob, které v současnosti náš projekt řeší je vytížena zejména svojí běžnou pracovní činností. V tuto chvíli je to otázka financí. Všechny finance, které v tuto chvíli seženeme, dáváme napřímo k organizaci sportu, tedy turnajů a vybavení.
Budeme velice rádi, pokud se k nám přidají další zájemci o rozvoj boccii, protože věříme v obrovský potenciál našeho projektu, který může generovat i několik skutečných pracovních pozic.
  • Nemožnost reprezentovat ČR prostřednictvím ČFB na akcích BISFED
V této oblasti jsme významně postoupili, přestože v začátcích nebyl náš hlavní záměr, soustředit se na reprezentaci, ale spíše na udržení funkční sportovní základy. Vstupem naší federace do České asociace tělesně handicapovaných sportovců, jsem se stali součástí struktury Českého paralympijského výboru. Od května 2018 vedeme intenzivní jednání prostřednictvím ČATHS, abychom měli možnost tzv. přidruženého členství v BIS Fed. Toto by nám mělo umožnit účast našich reprezentantů na turnajích BIS Fed. K tomuto kroku je, dle stanov BIS Fed, nutný souhlas národního člena, tedy Spastic Handicap. Je jasné, že zástupci Spastic Handicap tomuto brání a jednání obstruují. V tomto již byly učiněny potřebné kroky směrem k největšímu finančnímu donátorovi sportu, tedy MŠMT. Česká federace Spastic Handicap byla vyzvána ministerstvem, aby podrobně popsala, jak se v této oblasti chová jako národní administrátor sportu boccia.
Na jednání zástupců SH směrem ke sportovcům boccii jsme také informovali vedení BIS Fed a čekáme na odpověď.
Od roku 2018 máme vytvořen reprezentační tým a opakovaně požadujeme od SH, aby přihlásili naše sportovce na BIS Fed turnaje, dokud tak nemůžeme činit sami.
Věříme, že tento rok vše vyřeší a pokud budeme mít v našich řadách reprezentanty, budou moci vyjet na oficiální turnaje BIS Fed.
 
  • Marketing
Marketing je vázán na dvě oblasti, finance a personální kapacitu. Bohužel zde máme asi největší rezervy. Věříme, že se podaří v brzké době zlepšit. V letech 2017 a 2018 jsme získali
dotaci od Praha 8 ve výši 2 x 30 000 Kč. Od roku 2018 máme partnera PRE, díky kterému byla podpora v roce 2018 80 000 Kč a pro rok 2019 je přislíbeno již 150 000 Kč.
 
 
4. Frustrace některých sportovců, že neví, kam patří. 
Někteří sportovci zcela nerozumí situaci, že jsou členy klubu, který je členskou organizací Spastic Handicap a zároveň mohou být i členy České federace boccii.
Toto je situace, která se může zdát méně přehledná, zejména pokud je sportovcům podávána informace, že si musejí vybrat.
Ze strany ČFB zastáváme ten názor, že každý občan ČR může být členem tolika spolků, kolika chce. Spastic Handicap umožňuje svými stanovami pouze kolektivní členství prostřednictvím sdružené TJ/SK. Pokud je tedy sportovec členem např. HSC Havířov, je automaticky členem Spastic Handicap.
Sportovec patří zejména do svého klubu, což je základní „kámen“ infrastruktury českého sportu.
Aktivity ČFB dokonce nejsou podmíněny členstvím v naší federaci s jediným rozdílem, a to je reprezentační tým ČR. Od roku 2018 je možné reprezentovat i prostřednictvím jiného svazu než Spastic Handicap, jak bylo uvedeno výše. Zde si musí sportovec vybrat, aby nedošlo k případnému duplicitnímu financování ze státního rozpočtu.
 
 
5. Jak bude zajištěn výběr sportovců, když budou v ČR dva reprezentační týmy? 
Toto je situace, která sice není ideální, ale také není novinkou. V České republice je několik paralympijských sportů, kde se reprezentační týmy skládají ze 2-4 sportovních svazů. Je to například atletika, plavání, cyklistika, lukostřelba, alpské lyžování, stolní tenis, atd.
Pro bocciu to tedy nebude něco zcela nového v ČR. Je běžné, že se zástupci jednotlivých svazů musejí dohodnout na podmínkách nominace, pokud je kvóta na závody nižší, než je poptávka po místech.
Věříme, že i zde k tomuto dojde, protože všichni sportovní funkcionáři jsou zde zejména pro sportovce a proto, aby jim vytvořili podmínky pro jejich činnosti.
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.