PŘIHLÁŠKA

Před vyplnění přihlášky si řádně přečti stanovy

Pro další komunikaci, např. elektronické hlasování, bude člen používat pouze své registrační číslo.