Start boccia Cup Plzeň 19-21.11.2021 | Česká federace boccii, z.s.

Česká federace boccii, z.s. ve spolupráci s Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců, TJ Halma Plzeň, za finanční podpory města Plzně a PRE pořádají Národní turnaj boccii jednotlivců.

Všechny kategorie jsou otevřené hráčům bez rozdílu věku a pohlaví. Jestliže bude překročen limit počtu účastníků v jednotlivých kategoriích, přednostně budou moci soutěžit: hráči registrovaní v ČFB umístění v žebříčku v roce 2020, hráči národní soutěže SH a ostatní.

Zdrav. klasif.: Sportovci musí mít platnou národní klasifikaci. V případě nových hráčů bude klasifikace zajištěna na místě. Ke klasifikaci si vezměte lékařskou zprávu o vaší diagnóze. Po dohodě s klasifikátorem, lze zaslat i předem elektronicky.
Startovné: 400,- Kč soutěž jednotlivců. Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně za všechny přihlášené sportovce při prezentaci v hotovosti nebo převodem na základě fakturace. Členové České federace boccii mají slevu na startovném 100,- Kč.
Přihlášky: Řádně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 8. 11. 2021 prostřednictvím elektronického formuláře zde: https://docs.google.com/forms/d/1kjovYI2leAqAl7fyxdE-56Clr8morh-sl8ldejVT7qs/edit
Elektronický formulář vyplní zvlášť každá osoba, která se bude turnaje účastnit (hráč, asistent, doprovod, řidič, pořadatel, pomocník, rozhodčí…..)

 

Propozice: Propozice Start Boccia Cup Plzeň 2021

Přihlášky: https://docs.google.com/forms/d/1kjovYI2leAqAl7fyxdE-56Clr8morh-sl8ldejVT7qs/viewform?edit_requested=true