Doping | Česká federace boccii, z.s.

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více antidopingových pravidel. Proto je nejen důležité si hlídat složení výživových prostředků a léků, ale také znát a rozumět antidopingovým pravidlům, která vymezuje Světový antidopingový kodex. Tam je přesné znění definice dopingu i s vysvětlivkami.

Zdroj: www.antidoping.cz