Kurzy a vzdělávání | Česká federace boccii, z.s.

 

Pozvánka na webinář

Vztah sportovec – rodič – trenér – ONLINE

který se koná 8. a 10. března 2022 dvě odpoledne -14:00 – 17:30 hod. ONLINE prostřednictvím platformy google meet.

 Obsah :

 1. Sportovec – vývojová specifika věkových kategorií (90 min)
 2. Vývojová specifika mladšího, středního a staršího školního věku
 3. Specifika motivace v jednotlivých vývojových obdobích
 4. Užitečné a „neužitečné“ chování rodiče a trenéra ve vztahu k věku
 5. Individuální potřeby dítěte v různých fázích vývoje a užitečné způsoby, jak na ně reagovat
 1. Rodič a jeho role v různých fázích života sportovce (90 min)
 2. Spektrum rolí rodiče sportovce
 3. Individuální rodičovské reakce na úspěch a neúspěch dítěte – sportovce
 4. Partnerské kongruence a diskongruence v postojích ke sportovní kariéře dítěte – sportovce
 5. Kontaminace rolí – rodič a trenér v jedné osobě
 6. Rodičovské výchovně-komunikační styly
 1. Abychom rozuměli druhým, je dobré porozumět sám sobě (2x 90 min)
 2. Strukturální a funkční model osobnosti.
 3. Osobnost v komunikaci
 4. Životní pozice a jejich vliv na naše reakce v zátěži.
 5. Životní scénář a jeho vliv na naše chování.

Kompletní informace a přihlášky naleznate ZDE

 

Pozvánka na webináře

Osobnost trenéra a její dopad na svěřence a Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence

Pro účastníky k dispozici nahrávka webinářů.

Osobnost trenéra a její dopad na svěřence

 18.2.2022   14:30 – 16.00 hod.

V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

 1. Osobnostní vlastnosti trenéra (45 min)
  1. Vhodné x limitující vlastnosti trenéra
  2. Vybrané vlastnosti trenéra (autorita, spravedlivost, vzorovost,)
  3. Druhy osobnostních vlastností
  4. Měnitelnost x vrozenost psychických vlastností
 1. Rozvoj osobnostních vlastností trenéra (45 min)
  1. Sebepojetí – ideální x reálné já
  2. Silné stránky, slabiny, prostory pro rozvoj
  3. Cesty rozvoje a trenérský styl
  4. Role trenéra v kontextu věku svěřence

 

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence

18.2.2022 16:15 – 18.15 hod.

V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

Psychické vlastnosti a sport – (60 min.)

  1. Hlava versus tělo
  2. Rysy, schopnosti, dovednosti, temperament
  3. Psychické vlastnosti nutné pro rozvoj excelence
  4. Mentální trénink
  5. Sportovní psycholog vs mentální kouč vs trenér

Vybrané psychické vlastnosti a možnosti jejich rozvoje –( 60 min.)

  1. Sebedůvěra
  2. Aktivace
  3. Relaxace
  4. Imaginace
  5. Stanovování cílů
  6. Stres
  7. Zaměření pozornosti a opětovné zaměření pozornosti
  8. Odhodlání

Kompletní informace a přihlášky naleznate ZDE

 

Pozvánka na webinář ve sportovní oblasti

SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ akreditovaný MŠMT

 • realizováno 31.ledna a 1. února 2022
 • nebo 28.února a 2.března 2022

dvě odpoledne -14:00 – 17:30 hod. ONLINE prostřednictvím platformy google meet – vždy dva 90ti minutové bloky 14:00-15:30, 16:00-17:30 s 30ti minutovou přestávkou

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. – odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, Web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

 • 2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.
 • 2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.
 • 2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

Kompletní informace a přihlášky naleznate ZDE