Pozvánka na valnou hromadu ČFB 2023 | Česká federace boccii, z.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU ČFB 2023

  • Termín konání: sobota 18. 11. 2023
  • Zahájení: v 20:00 hod.
  • Místo konání: při pořádání Czech Boccia Tour v Plzni, Hotel IBIS Plzeň
  • Počet účastníků: Valná hromada je složena z členů ČFB (hlasovat mohou starší 18ti let) a hostů.

Program:

1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
     a) Pověření vedením VH
     b) Zveřejnění VH online
3. Program VH – zaslán elektronicky
4. Volba společné komise VH – mandátové a návrhové
5. Mandátová zpráva
6. Schválení hostů VH
7. Schválení jednacího a volebního řádu VH
8. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2022 (Výroční zpráva)
9. Zpráva kontrolora za rok 2022
10. Schválení výsledku hospodaření za rok 2022
11. Zpráva o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2023, plán aktivit, činnost STVS boccii ČPV a činnost jednotlivých komisí
12. Předložení a schválení rozpočtu ČFB na rok 2023
13. Výhled na rok 2024
14. Různé
15. Návrh na schválení usnesení
16. Diskuse
17. Závěr

DOKUMENTY K VH 2023