Nominace reprezentantů boccii ČR pro rok 2024 | Česká federace boccii, z.s.

Nominace hráčů do reprezentace boccii ČR je vytvořena na základě vyhodnocení Nominačních kritérií reprezentace boccii ČR pro rok 2024, které jsou přílohou této nominace. Hráči, kteří přijmou nominaci, podepisují reprezentační smlouvu s ČFB.

Na základě zdůvodněného návrhu Komise trenérů, může Vedoucí sportu boccia ČFB mimořádně rozhodnout o dodatečné nominaci hráče do reprezentace boccii ČR na rok 2024. ČFB bude o nominaci reprezentantů na soutěže, kterých se bude reprezentace ČR účastnit, informovat bez zbytečného odkladu.

Reprezentanti budou průběžně sledováni s důrazem na plnění povinností reprezentanta. Sledovaní hráči budou v průběhu roku sledováni na závodech Czech Boccia Tour a zahraničních turnajích pro vstup do reprezentace.

Povinnosti reprezentanta:

  • Uzavřít Smlouvu o zajištění sportovní reprezentace České republiky
  • Spolupracovat s členskou národní organizací BISFed (ČPV)
  • Účastnit se soustředění a soutěží organizovaných ČFB
  • Účastnit se soutěží, na které byl nominován ČFB
  • Plnit povinnosti reprezentanta ČR
  • Zajištění příslušných asistenčních služeb