Poslání České federace boccii | Česká federace boccii, z.s.

Poslání České federace boccii vzniklo spoluprací výkonného výboru, organizačního týmu, komisí sportovců, rozhodčích a klasifikátorů v průběhu výjezdního zasedání 26.-27.1.2024 v Praze.
 

,,Jsme tým lidí, který je na cestě za silnou a profesionální servisní organizací.
Spojuje nás láska k boccie a touha dostat boccisty na vrchol.“

 

  • Tvoříme tým jedinečných lidí

Federaci netvoří anonymní osoby, nýbrž konkrétní lidé s unikátními zkušenostmi. Každý z nás má specifické schopnosti, dovednosti a morální kredit. 

Každý z nás je důležitou a nedílnou součástí celé realizace boccii –⁠⁠⁠⁠⁠ spojuje nás živá spolupráce a tvoříme tým jedinečných lidí.

Je složený ze zástupců všech generací: jedni jsou srostlí s bocciou po dekády, další přicházejí s nadšením právě teď. Lidé ve federaci ve své práci synergicky propojují zkušenosti a inovace.

Federace vznikla v roce 2017 jako reakce na snižující se počet aktivních sportovců a reprezentantů boccii. Vadila nám i upadající kvalita turnajů a chybějící vize rozvoje sportu v ČR. 

  • Kráčíme dlouhou cestou 

Bez nároku na odměnu jsme se díky usilovné práci ve volném čase stali současnými sportu. Ve spolupráci s Českým paralympijským výborem jsme nyní pověřeni k řízení reprezentace boccii. 

Sport teď organizujeme na celorepublikové úrovni, přičemž sdružujeme a vzděláváme rozhodčí a klasifikátory. Usilujeme také o členství v mezinárodní federaci. 

Jsme na cestě a jsme si vědomi toho, že vše nelze realizovat hned. Za téměř dekádu jsme však ušli velký kus cesty: a mnohem větší máme před sebou. Orientujeme se, nabízíme řešení, máme zkušenosti a odborníky, kteří znají kurz. 

  • Jsme silní a profesionální

Na počátku jsme byli hlavně zástupci klubů. Chybělo nám metodické vedení a vzdělávání napříč všemi rovinami sportu (rozhodčí, trenéři, vedení). Budovali jsme od píky kluby i samotnou federaci. 

Víme, že jen zkušenosti nestačí. Vzděláváme sebe i všechny, kteří se o bocciu starají. Chceme dělat věci s nejlepším vědomím a odbornými znalostmi. 

Své zkušenosti a znalosti strukturovaně formujeme a výstupy sdílíme mezi kluby, aby měli všichni čeští boccisté k dispozici kvalitní standard.

  • Budujeme servisní organizaci

Zastřešujeme, řídíme a organizujeme paralympijskou bocciu na všech jejich úrovních. Pracujeme se zájemci o sport, s hráči, trenéry, rozhodčími, klasifikátory i celými sportovními kluby. 

Vedeme hráče od prvotního zájmu až k mezinárodním úspěchům.

  • Milujeme bocciu 

Boccia vtahuje každého bez rozdílu. Přináší možnost realizovat se, sportovat a vítězit, být aktivní, v pohybu a v kolektivu, cestovat a poznávat nové lidi. 

Boccia mění životy všem, kteří jí poznají. Boccia spojuje a její energii sdílíme dál.

  • Dostáváme hráče na vrchol 

Lidem s tělesným hendikepem ukazujeme, že je boccia sport, který nabízí příležitost naučit se samostatnosti a poznávat i překonávat své limity. Integrace není jen slovo ve slovníku, ale velmi konkrétní proces. 

Vrcholem je prožitek úspěchu –⁠⁠⁠⁠⁠ účast na mezinárodním turnaji nebo na paralympiádě. Nejde však jen o vrcholy na hrací ploše. 

Pomáháme růst na novou úroveň i v osobním životě. V prostředí federace se rodí příběhy, v nichž lidé nachází své životní partnery, zaměstnání, autonomii v bydlení a sebevědomí k překonávání mnoha životních překážek.