Fanoušek | Česká federace boccii, z.s.

Všeobecná pravidla v kostce

Boccia jako sport pochází z Itálie. Je to paralympijský sport pro těžce postižené, může ji hrát i prakticky nehybný člověk s pomocí asistenta a pomůcek. Pro těžce postiženého je to jedinečná možnost, jak začít se sportem, ale i další začleněním se do společnosti. Je to hra podobná hře Petanque (Petang) s tím rozdílem, že Boccia je sport halový a míčky jsou kožené.

ImageSmyslem hry je umístit co nejvíce míčků své barvy (červené, nebo modré) blíže bílému míčku tzv. Jackovi, nežli je nejbližší míček soupeře. Celá hra je rozdělena do čtyř samostatných směn (v případě týmů do šesti směn). Každá směna začíná vhozením Jacka do Hracího pole 8 (za označenou výseč). Hráč, který vhodil Jacka, se snaží dalším míčkem své barvy přiblížit co nejblíže Jackovi. Poté hraje soupeř. O dalším pořadí hodů rozhoduje to, který z hráčů (párů, týmů) má svůj míček dále od Jacka. Vzdálenější hráč (pár, tým) postupně hází tak dlouho, dokud nezmění stav ve svůj prospěch (není jedním ze svých míčků blíže Jackovi), nebo pokud hráči (páru, týmu) dojdou míčky (pak dohazuje své míčky hráč (pár, tým) druhý). Na konci každé směny se počítají body: kolik míčků má blíže vítězný hráč (pár, tým), než je nejbližší míček soupeře, tolik hráč (pár, tým) ve směně získá bodů. Body z jednotlivých směn se sčítají a celkově vítězí hráč (pár, tým), který během čtyř směn (v případě týmů šesti směn) nasbírá více bodů. O tom, který hráč v týmu (páru) bude házet, rozhoduje kapitán týmu (páru).

 

ImageHerní divize

Existuje celkem sedm herních divizí. Všechny divize mohou být hrány soutěžícími obojího pohlaví (smíšené). Tyto divize jsou:

  • Jednotlivci BC 1
  • Jednotlivci BC 2
  • Jednotlivci BC 3
  • Jednotlivci BC 4
  • Páry – pro hráče třídy BC 3
  • Páry – pro hráče třídy BC 4
  • Týmy – pro hráče třídy BC 1 a BC 2

Jednotlivci BC 1 – V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP1 nebo CP2 (hráč nohou). Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí setrvat ve vymezeném prostoru za odhodovým boxem. Tito asistenti vykonávají úkony jako:

  • seřízení nebo stabilizace hracího vozíku
  • podání míče hráči
  • uválení míče (získání požadovaného tvaru)

Jednotlivci BC 2 – V této divizi soutěží hráči zařazení v rámci klasifikace CP-ISRA jako CP2 (horní). Hráči nemohou mít sportovního asistenta. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu na kurt.

Jednotlivci BC 3 (hráči používající pomocné prostředky) – V této divizi soutěží hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin, která je mozkového nebo jiného původu. Hráči nejsou schopni ovládat vozík a jsou závislí na pomoci asistenta nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni vytrvalého stisku (úchopu) nebo uvolnění, ale mohou mít schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil přesné umístění míče na kurt. Každý hráč má povoleného sportovního asistenta, který setrvává v odhodovém boxu, avšak musí zůstat zády k herní části kurtu a s očima odvrácenýma od vlastní hry.

Jednotlivci BC 4 – V této divizi soutěží hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu nebo degenerativně-mozkového původu. Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího pole kurtu. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti pohybu a synchronizace. Hráči nemohou mít sportovního asistenta. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o asistenci rozhodčího, pouze aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu na hrací část kurtu.

Páry BC 3 – Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutěž jednotlivců v divizi BC 3. Pár BC 3 musí mít jednoho střídajícího. Výjimka závisí na vůli CBC, jejíž rozhodnutí je konečné. Pár BC3 musí mít alespoň jednoho spasticky postiženého (CP) hráče na kurtu. Každému hráči smí asistovat sportovní asistent způsobem stanoveným v pravidlech pro hru jednotlivců. Pravidla hry v této skupině jsou totožná s pravidly pro soutěž týmu, s výjimkou toho, že boxy 2–5 jsou používány v příslušném pořadí.

Páry BC 4 – Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutěž jednotlivců BC 4. Pár BC4 musí mít jednoho střídajícího. Výjimka závisí na vůli CBC, jejíž rozhodnutí je konečné. Pravidla hry v této skupině jsou totožná s pravidly pro soutěž týmu, s výjimkou toho, že boxy 2–5 jsou používány v příslušném pořadí.

Tým – Soutěžící musí být klasifikováni jako hráči kvalifikovaní pro soutěž jednotlivců v divizi BC 1 nebo BC 2. V každém týmu musí být alespoň jeden hráč třídy BC 1 na kurtu. Každému týmu je povolen jeden sportovní asistent, který musí dodržovat pravidla stanovená pro divizi BC 1. Každý tým zahajuje zápas se třemi hráči na kurtu a je povolen jeden nebo dva náhradníci. Pokud má tým 2 náhradníky, tým musí mít dva hráče BC 1.