Sportovci | Česká federace boccii, z.s.

Hlavním úkolem komise sportovců je shromažďování informací, námitek, proseb a přání od všech aktivních sportovců, kteří se zúčastňují turnajů v boccie.

Cílem této komise je zkvalitnit a zpříjemnit herní podmínky pro hráče a posouvat úroveň boccie v České republice. Na základě shromážděných informací se komise snaží vyhovět všem požadavkům a následně hledá konstruktivní řešení daných problematik, které poté předá vedení.

Každá kategorie má svého zástupce na kterého se můžete obrátit.

Komise sportovců

Barbora Skopalová, BC1 bajunkaskop@gmail.cz
Josef Žabka, BC2 josef.zabka96@gmail.com
Václav Augusta, BC3 augusta.v@seznam.cz
Radek Procházka, BC4 rprochy@seznam.cz

Nominace reprezentantů České federace boccii pro rok 2023

Nominace hráčů Boccia do reprezentace ČR je vytvořena na základě vyhodnocení Nominačních kritérií reprezentace ČR Boccia pro rok 2023. Hráči, kteří přijmou nominaci, podepisují reprezentační smlouvu s ČFB, jako s jediným gestorem pro sport boccia a žadatelem dotací NSA pro rok 2023. O získání dotace NSA budou reprezentanti a jejich kluby informováni ČFB.

Kategorie BC1

Adam Kříž
Adam Kříž BC1 junioři
Roman Sajdak
Roman Sajdak BC1 muži
Kateřina Cuřínová
Kateřina Cuřínová BC1 ženy
Simona Blažková
Simona Blažková BC1 ženy
Barbora Skopalová
Barbora Skopalová BC1 ženy

Kategorie BC2

Jan Zdráhal
Jan Zdráhal BC2 muži
Jan Haták
Jan Haták BC2 muži
Josef Žabka
Josef Žabka BC2 muži
Jiřina Kreibichová
Jiřina Kreibichová BC2 ženy

Kategorie BC3

Alois Běhounek
Alois Běhounek BC3 muži
Lucie Procházková
Lucie Procházková BC3 junioři
Anna Hlavicová
Anna Hlavicová BC3 ženy
Adam Peška
Adam Peška BC3 muži
Marcela Čermáková
Marcela Čermáková BC3 ženy
Václav Herzinger
Václav Herzinger BC3 muži
Jiří Svojanovský
Jiří Svojanovský BC3 muži

Kategorie BC4

Radek Procházka
Radek Procházka BC4 muži
Ondra Kaas
Ondra Kaas BC4 muži
Jan Bajtek
Jan Bajtek BC4