Správné řešení 2. kola | Česká federace boccii, z.s.

Správné odpovědi

2. kola 4. – 7. 5. 2020

I. část – Trocha teorie z pravidel boccii :-)​

1. Co je to za gesto rozhodčího na obrázku?

a) Hráč musí opustit kurt
b) Stažení míče
c) 1 trestný míč
d) Odehrání cvičných míčů nebo Jacka    

Správná odpověď

d) Odehrání cvičných míčů nebo Jacka

Zdůvodnění:

Gesta rozhodčího:  Pohyb paží ve směru odhodu a slovní pokyn „Cvičné hody“nebo „Jack“. 

Pravidlo: 10.1 10.2

2. Hráč v poslední směně je zřejmým vítězem a má i všechny míče, které neodhodil. Trenér či sportovní asistent, kteří začnou jásat, tak …

a) rozhodčí jim neudělí žádnou penalizaci.
b) protistraně rozhodčí udělí trestný míč.
c) rozhodčí udělí trestný míč hráčovi, ke kterému trenér patří.
d) bude udělena penalizace trenérovi, který jásal.

Správná odpověď

a) rozhodčí jim neudělí žádnou penalizaci.

Zdůvodnění:

10.7.3 Pokud v závěrečné směně zápasu je zcela zřejmý vítěz, a i když všechny míče dosud nebyly odhozeny, nebude udělena žádná penalizace, když trenéři a sportovní asistenti začnou jásat. Toto platí také během odhodu trestného míče.

3. Když má hráč na sobě mikinu při hře, mezi směnami smí …

a) sundat mikinu a dát ji asistentovi na židli.
b) sundat mikinu a zanechat ji u sebe v boxu.
c) sundat mikinu a dát ji rozhodčímu.
d) sundat mikinu a dát ji na zem mimo svůj odhodový box.

Správná odpověď

b) sundat mikinu a zanechat ji u sebe v boxu.

Zdůvodnění:

Veškeré své věci, které si přivezete na kurt a potřebujete je využít během hry, musíte nechat ve svém boxu.

10.2 Při vhazování jakéhokoliv míče do kurtu (jack, červený nebo modrý), musí hráč mít veškeré své sportovní vybavení, míče a vše ostatní, uvnitř jeho vlastního odhodového boxu. Pro třídu BC3 to zahrnuje i sportovního asistenta.

II. část – Pro bystré hlavy :-)​

4. Vyhledej na obrázku níže KOLIK je tam schovaných boccia míčů a jakou mají BARVU.

Správná odpověď

Na obrázku bylo celkem 6 boccia míčů – 3x červená a 3x modrá.

5. Najdi ve videu níže, pod kterým hrnečkem se ukrývá boccia míček. Pravá a levá strana je z vašeho pohledu hráče.

 • pod hrnkem číslo 1
 • pod hrnkem číslo 2
 • pod hrnkem číslo 3
 • pod hrnkem číslo 4

Správná odpověď

 • pod hrnkem číslo 2

6. Vyluštěte osmisměrku a napište správnou odpověď.

Výsledek osmisměrky: Boccia byla původně zamýšlena jako hra pro lidi postižené …

Správná odpověď

7. V kterém roce se boccia stala paralympijským sportem?

 • 1894
 • 1994
 • 1984
 • 2008

Správná odpověď

•1984

Zdůvodnění:

V roce 1984 se Boccia stala paralympijským sportem s jasně danými pravidly. V roce 2008 ji provozovali sportovci s tělesným postižením ve více než 50 státech.[2]

Více zde

III. část – Video úkoly

 1. Video úkol 1 – na každý papír hodit/poslat jeden míč tak, aby tam zůstal celým svým objemem.

 1. Video úkol 2 – skrz dvě brány postavené z toalet. papíru, knih, plechovek, … hodit/poslat míč tak, aby brány nespadly.

 1. Video úkol 3 – postavte si podle obrázku boccia situaci, kde vede 2:1 červená (všechny 3 míče jsou nalepené na bílou). SKÓRUJTE modrými míči 3:0.