Pozvánka na valnou hromadu ČFB | Česká federace boccii, z.s.

Termín konání: sobota 21. 4. 2018
Zahájení: v 21:00 hod.
Místo konání: při pořádání 19. mezinárodního Havířovského turnaje v boccie
Park Inn by Radisson Hotel Ostrava
Hornopolní 3313/42, 702 00 Ostrava

Počet účastníků: Valná hromada je složena z členů ČFB starších 18ti let.

Program:
1. Zahájení
2. Organizační záležitosti
a) Pověření vedením VH
b) Schválení hostů VH
3. Program VH – zaslán tímto elektronicky
4. Volba společné komise VH – mandátové a návrhové
5. Mandátová zpráva
6. Schválení jednacího a volebního řádu VH
7. Obnovení a doplnění výkonného výboru (volba)
8. Zpráva o činnosti ČFB za rok 2017 (Výroční zpráva)
9. ČATHS
10. Členská základna, členské příspěvky, členské výhody
11. Rozhodčí boccii
12. Propagace
13. Zpráva o hospodaření ČFB a hodnocení ekonomické situace
14. Schválení výsledku hospodaření
15. Zpráva kontrolora
16. Rozpočet ČFB na rok 2018
17. Kalendář akcí na rok 2018
18. Návrh na schválení usnesení
19. Diskuse
20. Úkoly
21. Závěr

V Praze dne 27. 3. 2018