Informace k vývoji boccii na rok 2022 | Česká federace boccii, z.s.

Vážení sportovci, trenéři, asistenti, rozhodčí, zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Česká federace boccii (dále jen ČFB) bude od roku 2022 jediným, gestorem paralympijského sportu boccia v České republice. Takto rozhodla Národní sportovní agentura (dále jen NSA) na základě sledování činnosti sportovních subjektů, které se ucházely o gestorství v jednotlivých paralympijských sportech. Podle informací, které máme, budou sportovci mít podepsánu reprezentační smlouvu s gestorem, aby bylo možné čerpat státní dotaci pro tyto sportovce. Chceme Vás všechny ujistit, že již v těchto dnech usilovně připravujeme vše potřebné, abychom byli připraveni hned od 1.1. 2022 dostát všem závazkům, které vůči Vám cítíme.

Formát národních soutěží máme připraven včetně termínů pro rok 2022. Budeme opět pořádat tři turnaje Czech Boccia Tour a dva turnaje Start Boccia Cup. Nabídku mezinárodních turnajů na Slovensku, v Polsku, v Německu a dalších sousedních zemích budeme také koordinovat.
Reprezentační činnost chceme zajistit v takové míře, aby naši sportovci měli možnost účasti na větším počtu World Boccia turnajů, než bylo v posledních letech zvykem.

Financování našeho sportu bude zajištěno z těchto zdrojů:

NSA – podpora reprezentace, podpora činnosti svazu.
Dotace a granty – podpora pořádání soutěží, podpora účasti na World Boccia soutěžích v rámci možnosti svazu, za spolupráce s reprezentanty a jejich kluby.
Sponzoři – již v roce 2022 chceme získat generálního partnera pro sport boccia s ambicí zisku minimálně 500 tisíc korun na sportovní činnost.

V minulém týdnu jsme zaslali dopisem požadavek na koordinační schůzku zástupcům České federace Spastic Handicap (dále jen ČFSH), abychom dohodli formu spolupráce v oblasti komunikace s World Boccia a přihlašováním reprezentantů na akce World Boccia. Důvodem je, že v tuto chvíli je ČFSH stále jediným členem World Boccia v České republice, ale finanční podporu pro sport boccia od Národní sportovní agentury, obdrží ČFB. Věříme, že dohoda o spolupráci bude uzavřena během měsíce prosince 2021 a tím nedojde k žádným obstrukcím směrem k přihlašování sportovců na akce World Boccia.

Chceme také připomenout těm, kdo ještě nejsou členy ČFB, že tak mohou zcela svobodně učinit prostřednictvím webu https://boccia-sport.cz/o-cfb/registrace/, kde je online přihlašovací formulář. Každý řádný člen, který je fyzickou osobu nad 18 let věku, má jeden hlas na valné hromadě a může se tedy podílet na rozvoji našeho spolku. Právnické osoby (sportovní kluby) mohou být také členy, a to s jedním hlasem za každou právnickou osobu. V tuto chvíli jsou tedy zejména sportovci ti, kdo mají budoucnost naší federace v rukách. O přijetí nových členů rozhoduje výkonný výbor federace, který s radostí přijímá všechny nové členy, zejména pokud jde o aktivní sportovce v boccie. Členstvím v ČFB není ohroženo ničí členství v jiných spolcích. Toto je, dle občanského zákoníku, svobodné právo každého z Vás a nesmí Vám být upíráno.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím telefonicky nebo mailem členy výkonného výboru ČFB, kteří jsou pověřeni komunikací se zájemci o rozvoj sportu boccia v České republice. Jsou to: Bc. Pavla Vrbová, Bc. Kateřina Šajnarová nebo Mgr. Roman Suda.

Celý dokument: Informace k vývoji boccii na rok 2022